Podatki w nieruchomościach – nowe rozwiązania w 2016 r.

Agnieszka Stec        20 stycznia 2016        Komentarze (0)

Zarówno w kwestiach zawodowych, jak i prywatnych, na wszystko mam plan i listę zadań.

Przybierając formę papierową – zalegają w moich kalendarzach, portfelu i notesie. W kieszeni, napisane ulubionym piórem, stanowią wręcz niebezpieczne narzędzie (szczególnie w praniu).

Pomimo znacznego ryzyka utraty raz stworzonej listy, uważam, że jest ona dobra na wszystko: przejrzysta, czytelna, łatwa do zapamiętania, systematyzująca burzę koncepcji i co najważniejsze – lista pozwala ocenić postępy! Chociażby poprzez skreślanie zrealizowanych pozycji.

Dlaczego zatem nie przedstawić kilku informacji na blogu w formie listy?

Zacznijmy więc od zmian w podatkach od nieruchomości.

Z dniem 01.01.2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, w tym m.in. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Co niesie za sobą ta nowelizacja?

Czas na wspomnianą listę. Zajmijmy się zmianami w podatkach i opłatach lokalnych.

  1. CZĘŚCI WSPÓLNE – zmianie ulegają zasady opodatkowania części wspólnych w nieruchomościach;
  2. LOKALE GARAŻOWE – wprowadzony został podatek od lokali garażowych wielostanowiskowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych. zmiana dotyczy nie tyle samego faktu opodatkowania tej powierzchni, a raczej związana jest z odpowiedzialnością za zobowiązanie podatkowe w tym zakresie. Od 01.01.2016 r. odpowiedzialność współwłaścicieli lokali garażowych nie jest już solidarna a ogranicza się do wysokości udziału w tej powierzchni;
  3. ZAKRZEWIONE GRUNTY ROLNE – wprowadzono nowe zasady opodatkowania zakrzewionych i zalesionych powierzchni gruntów rolnych – obszary te zostały zwolnione z obowiązku naliczania i opłacania podatku, o ile nie są zajęte na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej;
  4. PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA do 15 marca – możliwość płatności ratalnej  podatku została ograniczona do kwoty przekraczającej 100 zł. Mniejsze kwoty nie będą mogły być rozbijane na cztery raty, a płacone wyłącznie jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca danego roku;
  5. OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW – zmianie ulegnie definicja gruntu, budynku i budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zmiana ta polega przede wszystkim na usunięciu stosowania przesłanki „względów technicznych”  i zastąpieniu jej precyzyjnymi okolicznościami;
  6. ZWOLNIENIA – doprecyzowany został zakres stosowania zwolnień Zmiany dotyczą przede wszystkim nieruchomości stowarzyszeń i gruntów Skarbu Państwa;
  7. MIENIE GMINY – wyeliminowano pobieranie podatku przez gminy od mienia gminy. Dziwaczny zapis zniknął z ustawy poprzez zastosowanie zwolnienia z obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości (gruntów i budynków bądź ich części) będących własnością Zaznaczyć należy, iż zwolnienie to nie dotyczy tych nieruchomości, które są zajęte na działalność gospodarczą lub są w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych i pozostałych podmiotów.
  8. FAKULTATYWNE OPŁATY – opłaty uzdrowiskowe, miejscowe i targowe nabrały z początkiem roku charakteru fakultatywnego, dodatkowego – ich naliczanie uzależniono od woli danej rady gminy.

Osiem pozycji …

Moja lista obejmuje rozbudowanie każdej z nich.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: