Opublikowano Dodaj komentarz

500 + zwiększy zdolność kredytową ? – porozumienie z 18 bankami

W dniu 1 kwietnia 2016 r. rusza program 500+

Dokładnie 15 dni przed uruchomieniem programu, w dniu 15 marca 2016 r. doszło do podpisania listu intencyjnego premiera z przedstawicielami 18 banków.

Instytucje finansowe które przystąpiły do podpisania listu, określono mianem „przyjaciół programu 500+”

Czy „przyjaźń” ta oznacza również uwzględnianie otrzymywanych przez beneficjentów programu środków do obliczania zdolności kredytowej?

Wydawać by się mogło że jest to oczywista konsekwencja otwartej polityki banków w tym zakresie.

Jak się jednak okazuje, nie jest to już tak oczywiste dla samych przedstawicieli banków.

Jeśli nawet po uruchomieniu programu środki te teoretycznie zwiększą zdolność potencjalnych kredytobiorców, warto zauważyć, iż w ciągu kilku miesięcy poprzedzających wprowadzenie programu banki podwyższyły jeden z elementów wpływających na ocenę zdolności – wartość kosztów utrzymania. 

Biorąc pod uwagę obecne stanowisko BPH, Bank Zachodni WBK i Getin Noble Bank, które wskazały, iż nie planują uwzględniania dodatkowych środków z programu 500+ przy obliczaniu zdolności kredytowej oraz fakt, iż nawet PKO BP w dalszym ciągu tą kwestię analizuje, szanse na uwzględnianie tych środków są niewielkie.

Argumentów dla stanowiska banków nie brakuje – wytyczne Rekomendacji S, niepewny los programu czy w końcu fakt, iż kwota z programu nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu dochodu przy świadczeniach rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, stypendiów, dodatków mieszkaniowych.

 

 

Opublikowano Dodaj komentarz

Program 500+ to dopiero początek?

Wprowadzenie programu 500+, ma stanowić pierwszy, ale nie jedyny punkt szerokiego wsparcia finansowego dla rodzin.

Następnym krokiem, zdaniem przedstawicieli rządu, ma być umożliwienie rodzinom o niskich dochodach zakup mieszkania.

Zgodnie z zapowiedziami, nad realizacją tego programu pracuje obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Program ma zakładać m.in. rozłożenie płatności za nieruchomość w ramach opłat czynszowych. Państwo ma stać się zaś gwarantem budowy mieszkań oraz dostarczyć niezbędny dla realizacji przedsięwzięcia grunt.

Z niecierpliwością czekamy więc na szczegóły zapowiadanego projektu.

 

Opublikowano Dodaj komentarz

Dodatek mieszkaniowy – dla kogo?

Hands holding a  piggy bank and a house modelNie tylko właściciele lokali i najemcy mogą starać się „podreperować” domowy budżet, sięgając po dodatek mieszkaniowy. 

Zakres uprawnionych do dodatku osób, znajdziesz już w art. 2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Nie zachęcam oczywiście do gorliwej lektury ustawy, gdyż zdecydowanie uważam, iż jest wiele ciekawszych pomysłów na spędzenie zimowego wieczoru, niemniej jednak, zainteresowani otrzymaniem takiego dodatku mogą znaleźć w ustawie odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań.

I tak obok właścicieli, jako uprawnionych do dodatku zaliczyć można najemców i podnajemców lokalu, osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, oraz inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem.

Sam tytuł do lokalu nie przesądza o prawie do dodatku, gdyż ustawa daje takie uprawnienie, również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, a oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

O ile prawo własności, najem i podnajem oraz spółdzielcze prawo do lokalu nie powinny budzić wątpliwości wnioskujących, o tyle określenie „inny tytuł prawny” rodzi już możliwość różnych interpretacji.

Niemniej jednak, analizując obszerne orzecznictwo w tym zakresie – którego szczegóły, sygnatury i daty pozwolę sobie pominąć – pod pojęciem „innego tytułu prawnego” rozumieć należy przede wszystkim dziedziczenie, użyczenie, umowę o pracę z której wykonywaniem łączy się prawo do korzystania z lokalu, użytkowanie, służebność, dożywocie, czy w końcu stosunki związane z pokrewieństwem czy alimentami.

Nie jest to oczywiście katalog zamknięty, wykluczający możliwość uzyskania dodatku w innych przypadkach, jednak zawsze należy mieć na względzie generalną zasadę, aby tytuł prawny wiązał się z obowiązkiem ponoszenia wydatków związanych z zajmowanym lokalem.