październik 2014

Podatek od hipoteki

Agnieszka Stec        30 października 2014        Komentarze (0)

W chwili, kiedy pierwszy raz przeczytałam nazwę dzisiejszego wpisu, od razu wywołała ona u mnie cień uśmiechu…. Umieszczenie w jednej linii kredytu, zabezpieczenia jego spłaty w formie hipoteki na nieruchomości i podatku od tejże czynności, rodzi obraz piętrzących się zobowiązań podatkowych….. Wprawdzie podatek od czynności ustanowienia hipoteki jest niewielki, gdyż wynosi jedynie 19 zł, nie […]

Zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną

Agnieszka Stec        22 października 2014        Komentarze (0)

Zakup lokalu w wymarzonej, inwestycji skłania przyszłych nabywców do zbadania umowy głównie pod kątem metrażu, rozmieszczenia pomieszczeń i oczywiście ceny… Nie generalizuje oczywiście, gdyż nierzadko spotykam Klientów, którzy znają najdrobniejszy przecinek w swoich umowach, niemniej jednak, zasadniczo kwestie inne niż wspomniane powyżej, rzadko bywają przedmiotem dogłębnej analizy nabywców. Szczególnie losy przyszłego zarządu nieruchomością wspólną, umiejętnie […]

Prawo do „własnego” notariusza

Agnieszka Stec        17 października 2014        Komentarze (0)

Powszechną praktyką, stosowaną przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży nieruchomości, oraz umów deweloperskich jest wskazywanie konkretnej Kancelarii Notarialnej, w której ma dojść do zawarcia umowy. Niekiedy deweloper wskazując Kancelarię czy też konkretnego notariusza, nie przewiduje możliwości wyboru w tym zakresie po stronie Kupującego. Oczywistym jest, iż wybór osoby Notariusza oraz konkretnej Kancelarii, w której chcesz zawrzeć umowę […]