Opublikowano 6 komentarzy

Nowe zasady głosowania we Wspólnotach już obowiązują

bewertungDziś rozpoczynamy przygodę, z niezależnym od pozostałych współwłaścicieli głosowaniem nabywców udziałów w lokalach garażowych.

Znamy już zasady głosowania nad „nowymi” uchwałami, niemniej jednak dostaję coraz więcej pytań: Co z głosowaniem które właśnie trwa? Jak należy w takim przypadku liczyć głosy? Czy głosowanie powinno odbywać się na starych zasadach czy uwzględniać jednak nowe regulacje?

Osobiście uważam, że jest to jedno z najważniejszych zagadnień jakie będą towarzyszyć początkowemu okresowi obowiązywania ustawy.

Głosowanie nad uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych stosunkowo rzadko rozpoczyna się i kończy już na Zebraniu Wspólnoty. W większości przypadków, głosowanie nad daną uchwałą, musi być kontynuowane poprzez indywidualne zbieranie głosów.

Taki sposób opowiadania się „za” lub „przeciw” konkretnej uchwale, może trwać kilka tygodni, a nawet miesięcy.

Ponieważ ustawa o własności lokali nie precyzuje, ale i nie narzuca żadnych ograniczeń czasowym, co do tego ile ma trwać głosowanie nad daną uchwałą, oczywiste jest, iż w niektórych Wspólnotach zmiany w zakresie głosowania wejdą w życie w czasie zbierania głosów pod daną uchwałą.

Jak należy w takim przypadku postępować?

Odpowiedź na to pytanie szczególnie problematyczne może okazać się dla Zarządów Wspólnot, zarządców i administratorów którzy przygotowywali listy do głosowania i obecnie zbierają głosy.

W sytuacji, gdy lokal garażowy oddał już swój głos – na tzw. „starych zasadach” – sądzę, iż głos ten jest ważny. W zasadzie wedle obowiązujących dotychczas przepisów głos ten musiał być oddany zgodnie w imieniu wszystkich współwłaścicieli lokalu garażowego – tak więc przyjąć można, iż nowe zasady nie zmieniłyby tu proporcji głosów. Cały lokal zagłosował bowiem całym swoim udziałem. Zmiana tak oddanego głosu możliwa byłaby jedynie poprzez wykazanie, iż jego oddanie (zgodna na głosowanie za lub przeciw) dotknięte było wadą oświadczenia woli.

Jeśli jednak głosowanie trwa, a współwłaściciele lokalu garażowego nie doszli do porozumienia co do wspólnego stanowiska – po zmianie przepisów winni oni mieć możliwość oddania swego głosu na nowych zasadach.

Wynika to, nie tylko z samej istoty funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, ale i celu wprowadzonych zmian w zakresie głosowania.

Oczywiście problemem będzie modyfikacja listy do głosowania, czy liczenie każdego oddanego przez członka wspólnoty głosu z dodatkową pozycją wynikającą z przypadającego na lokal garażowy ułamka.

Niemniej jednak sądzę, iż nawet bez modyfikacji w zakresie listy do głosowania i bez wyszczególnienia lub dodania na liście udziału wynikającego z prawa współwłasności lokalu garażowego, głos oddany przez każdego z członków wspólnoty po dacie 29.08.2015 r. winien być liczony łącznie – dla lokalu mieszkalnego/użytkowego i lokalu garażowego.

Zastanawiający jest zaś los głosów oddanych przed tą datą. Nie każda lista posiada przy głosie pozycję wskazującą na datę oddanie tegoż głosu. W większości przypadków wyjątkowo utrudnione jest ustalenie daty oddania głosu.

Z drugiej jednak strony, jeśli oddane pod uchwałą głosy zliczane są już w dacie obowiązywania nowych zasad głosowania, niejednokrotnie data ta przyjmowana będzie za obowiązującą w zakresie przyjętych przepisów co do liczenia głosów.  Mogłoby bowiem dojść do sytuacji, gdy część mieszkańców głosujących pod tą samą uchwałą miałaby inną siłę głosu przy tej samej powierzchni lokalu co ich sąsiedzi głosujący wedle nowych już zasad.

Zaskarżenie uchwały, pod którą głosy liczone byłyby w ten właśnie „mieszany” sposób, doprowadzi zapewne do jednoznacznego stanowiska  sądów w tym zakresie.

Pozostaje czekać niecierpliwie na dyskusję która zapewne wywiąże się na tym tle, różne poglądy w tym zakresie, a być może nawet różnorodne orzecznictwo.

Opublikowano 6 komentarzy

29 sierpnia 2015 r. nowe zasady głosowania we Wspólnotach

Underground parkingZnamy już datę wejścia w życie zmian w ustawie o własności lokali o których pisałam we wcześniejszych postach.

Ustawa wprowadzająca rewolucyjne zmiany w głosowaniu współwłaścicieli lokali garażowych we wspólnotach została ogłoszona w dniu 14.08.2015 r. 

Zgodnie z jej treścią, przewidującą 14 dniowy termin na wejście w życie od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, nowe zapisy ustawy o własności lokali zaczną obowiązywać od dnia 29.08.2015 r.

Opublikowano Dodaj komentarz

Niepewny los reklam – rewolucyjna ustawa krajobrazowa

Jak deklarował na konferencji prasowej Prezydent Bronisław Komorowski podpisując w dniu 15 maja 2015 r. ustawę krajobrazową, jej głównym celem jest zapewnienie pewnego poziomu ładu przestrzennego.

Potocznie nazywana ustawą krajobrazową – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 o o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, obowiązywać będzie od dnia 11.09.2015 r.

Co rewolucyjnego za sobą niesie?

W kilku zdaniach:

Ustawa daje samorządom instrumenty prawne do ustalenia zasad zamieszczania m.in. reklam na  elewacjach budynków oraz możliwość wprowadzania realnych sankcji za naruszanie tychże przepisów.

Poprzez zmianę ustawy o planowaniu o gospodarowaniu przestrzennym,  wprowadza ona szereg definicji – reklamy, szyldu, tablicy reklamowej, urządzeniu reklamowym, krajobrazu czy krajobrazu priorytetowego.

Wprowadza kary za nielegalnie zamontowane reklamy w wysokości nawet czterdziestokrotności opłat reklamowych wprowadzonych przez gminy.

Daje możliwość uchwalania przez gminy własnych wytycznych w zakresie zasad rozmieszczania reklam.

Nakłada na samorząd wojewódzki obowiązek sporządzania audytów krajobrazowych definiujących krajobrazy priorytetowe.

Pozwala samorządom ustalać wytyczne co do krajobrazów priorytetowych. Dla tych obszarów sejmik województwa będzie miał możliwość ustalania norm prawnych dotyczących wysokości, kształtu budynków i ewentualnie stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury.

Oczywiście ocena wprowadzonych zmian i rozwiązań zależeć będzie w dużej mierze od skuteczności działań podmiotów stosujących przepisy tejże ustawy, jednak nie można nie ocenić już na tym etapie pozytywnie pierwszej próby kompleksowego uregulowania kwestii reklam w przestrzeni publicznej naszego kraju.

Dajmy jej pewien kredyt zaufania…

Na marginesie zwracam Waszą uwagę, jak jeden błąd, co do daty wejścia w życie przedmiotowej ustawy, został tak licznie powielony na pojawiających się internetowych wpisach 🙂

Dla pewności powtórzę datę wejścia w życie zmian – 11 wrzesień 2015 

Opublikowano Dodaj komentarz

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o własności lokali

Car in parking garage, underground interior of shopping center full of modern cars

Jak informowałam w ostatnim wpisie, ustawa o własności lokali doczekała się poważnej nowelizacji.

Jak podaje Kancelaria Prezydenta nowelizacja ustawy o własności lokali podpisana została przez Prezydenta w dniu 31.07.2015 r. (pozycja 25)

W załączonej informacji w tym zakresie czytamy, iż projekt dotyczy zrównania statusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych (jednak przy głosowaniu ” jeden właściciel-jeden głos” istnieje konieczność ustanowienia pełnomocnika, aby na każdy lokal przypadał jeden głos).

Pozostaje jeszcze ogłoszenie ustawy i po 14 dniach, zmiany w niej przewidziane, wejdą w życie.