Organy Spółdzielni mieszkaniowych w dobie KORONOWIRUSA

Agnieszka Stec        06 kwietnia 2020        Komentarze (0)

W związku z zaistniałym stanem epidemii jak też zagrożenia epidemiologicznego ustawa antykryzysowa wprowadza zmiany umożliwiające funkcjonowanie organów Spółdzielni takich jak zarząd oraz rada nadzorcza.

  • Członek rady nadzorczej lub członek zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu podając proponowany porządek obrad, mogą żądać także podjęcia uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  • Jeżeli natomiast prezes zarządu lub przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość  na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
  • W takiej sytuacji uchwała tego organu może zostać podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo poinformowani o jego posiedzeniu  albo głosowaniu na piśmie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  • Uchwała może być także wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
  • Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: