Opublikowano Dodaj komentarz

500 + zwiększy zdolność kredytową ? – porozumienie z 18 bankami

W dniu 1 kwietnia 2016 r. rusza program 500+

Dokładnie 15 dni przed uruchomieniem programu, w dniu 15 marca 2016 r. doszło do podpisania listu intencyjnego premiera z przedstawicielami 18 banków.

Instytucje finansowe które przystąpiły do podpisania listu, określono mianem „przyjaciół programu 500+”

Czy „przyjaźń” ta oznacza również uwzględnianie otrzymywanych przez beneficjentów programu środków do obliczania zdolności kredytowej?

Wydawać by się mogło że jest to oczywista konsekwencja otwartej polityki banków w tym zakresie.

Jak się jednak okazuje, nie jest to już tak oczywiste dla samych przedstawicieli banków.

Jeśli nawet po uruchomieniu programu środki te teoretycznie zwiększą zdolność potencjalnych kredytobiorców, warto zauważyć, iż w ciągu kilku miesięcy poprzedzających wprowadzenie programu banki podwyższyły jeden z elementów wpływających na ocenę zdolności – wartość kosztów utrzymania. 

Biorąc pod uwagę obecne stanowisko BPH, Bank Zachodni WBK i Getin Noble Bank, które wskazały, iż nie planują uwzględniania dodatkowych środków z programu 500+ przy obliczaniu zdolności kredytowej oraz fakt, iż nawet PKO BP w dalszym ciągu tą kwestię analizuje, szanse na uwzględnianie tych środków są niewielkie.

Argumentów dla stanowiska banków nie brakuje – wytyczne Rekomendacji S, niepewny los programu czy w końcu fakt, iż kwota z programu nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu dochodu przy świadczeniach rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, stypendiów, dodatków mieszkaniowych.

 

 

Opublikowano Dodaj komentarz

Umowa z pośrednikiem nieruchomości – kilka praktycznych wskazówek

Depositphotos_50248625_xsOstatnimi czasy dzięki nietypowemu nauczycielowi, którego serdecznie pozdrawiam jeśli czyta ten artykuł, miałam okazję zapoznać się z kilkoma ciekawymi klauzulami abuzywnymi. Klauzule dotyczą wynagrodzenia w ramach umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Instytucji pośrednika, który pomoże nam sprzedać naszą nieruchomość, nie muszę chyba nikomu przedstawiać. Ktoś to kiedykolwiek zamierzał zbyć/nabyć/wynająć nieruchomość musiał spotkać na swej drodze – przynajmniej raz – pośrednika w obrocie nieruchomościami.

W przypadku gdy oferujemy lokal do sprzedaży, teoretycznie pośrednik pomoże nam przy przygotowaniu oferty, umieszczeniu jej na portalach internetowych, będzie pierwszą osobą do kontaktu z potencjalnymi nabywcami, pomoże w zawarciu niezbędnych umów.

Przynajmniej w teorii.

Zawierając umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności, oferujemy agentowi gwarancję zapłaty prowizji po zawarciu umowy zbycia lokalu otrzymując w zamian szeroki wachlarz usług.

W tym przypadku warto jednak zwrócić uwagę na kilka szczegółów: okres obowiązywania umowy, rozliczenia z agentem gdy nieruchomość zostanie zbyta po zakończeniu obowiązywania kontraktu, kary umowne czy w końcu zakres działań pośrednika.

Kolejną kwestią to wynagrodzenie. Nie tylko warto zwrócić uwagę na wysokość prowizji ale również na zasady i termin jej wypłaty.

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w umowach pośrednictwa z klauzulą wyłączności agent nie może żądać zapłaty części prowizji już po dacie podpisania umowy z agentem.

Niemniej jednak agent może przewidzieć  prawo do wynagrodzenia w sytuacji, gdy do zawarcia umowy ze wskazanym przez niego klientem dojdzie już po zakończeniu umowy. Wynagrodzenie takie nie może być jednak wyższe od prowizji określonej w umowie.

Za niedozwolone postanowienie umowne Sąd uznał jednak zapisy przewidujące z tego tytułu kary umowne w wysokości np. 300% wynagrodzenia ustalonego w umowie.

Ustalenia powyższe są o tyle istotne, iż w większości przypadków to właśnie pośrednik przestawia gotowy wzorzec umowny, który winien być jednak dostarczony drugiej strony przed jej zawarciem, tak aby mogła zapoznać się z jej zapisami.

Warto również pamiętać, iż pośrednictwo w obrocie nieruchomości, za które należy się prowizja, to nie tylko „pokazanie lokalu”. Co istotne to z treści samej umowy musi wynikać do podjęcia jakich czynności agent zobowiązuje się w ramach swoich obowiązków. W obecnym stanie prawnym, ustawa o gospodarce nieruchomościami nie precyzuje już jednak co rozumiemy pod pojęciem czynności pośrednictwa, odsyłając w tym zakresie do treści samej umowy (art. 180 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Tym większe znaczenie ma więc treść kontraktu którego będziemy stroną.