Bez kategorii

PODATEK VAT za służebność – walczymy w imieniu Wspolnoty Mieszkaniowej!

Agnieszka Stec        19 lutego 2021        Komentarze (0)

Nie lubię podatków. W moim zawodzie to wręcz grzech popełnić takie zdanie – nie można przecenić wagi daniny dla państwa. Niemniej jednak słuchając ostatnimi dniami wypowiedzi mojego dawnego towarzysza z lat dziecięcych, tego tuż po chwili na „Misia Uszatka” dochodzę do wniosku, że podatki wszak potrzebne nie są. Przecież żyjemy w Szwajcarii narodów. Muszę w […]

Organizacja Walnego Zebrania w spółdzielni w stanie epidemii

Agnieszka Stec        21 maja 2020        Komentarze (0)

  Od dnia 20 marca 2020 r. na terenie kraju wprowadzony jest dalej utrzymywany stan epidemii. Ograniczenia w zakresie organizacji zgromadzeń wprowadzone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020.792). Obecnie obowiązującym jest Rozporządzenie Rady […]

Najem lokali komercyjnych w dobie KORONOWIRUSA

Agnieszka Stec        07 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Ustawa z dnia 31.03.2020 r. (tzw. Ustawa antykryzysowa) wprowadza rozwiązanie zgodnie, z którym na czas obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (Centra Handlowe i Galerie Handlowe) wygasają wzajemne zobowiązania stron umów najmu, dzierżawy lub innej umowy przez którą doszło do oddania powierzchni handlowej do używania. UWAGA – Powyższe dotyczy wyłącznie najemców których działalność objęta […]

Organy Spółdzielni mieszkaniowych w dobie KORONOWIRUSA

Agnieszka Stec        06 kwietnia 2020        Komentarze (0)

W związku z zaistniałym stanem epidemii jak też zagrożenia epidemiologicznego ustawa antykryzysowa wprowadza zmiany umożliwiające funkcjonowanie organów Spółdzielni takich jak zarząd oraz rada nadzorcza. Członek rady nadzorczej lub członek zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu podając proponowany porządek obrad, mogą żądać także podjęcia uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania […]

Odkrywamy WADY UKRYTE dewelopera.

Agnieszka Stec        23 września 2019        Komentarze (0)

Wada ukryta. Ile par oczu na dźwięk tego słowa otwiera się szerzej, z nadzieją, że jeszcze uda się pociągnąć dewelopera do odpowiedzialności za ujawnione już po okresie rękojmi wady czy to nieruchomości wspólnej, czy też poszczególnych lokali. Kodeks cywilny wogóle nie posługuje się pojęciem „wada ukryta”. Niemniej jednak, za wadę ukrytą uważa się na gruncie […]