Umowa z pośrednikiem nieruchomości – kilka praktycznych wskazówek

Agnieszka Stec        30 marca 2016        Komentarze (0)

Depositphotos_50248625_xsOstatnimi czasy dzięki nietypowemu nauczycielowi, którego serdecznie pozdrawiam jeśli czyta ten artykuł, miałam okazję zapoznać się z kilkoma ciekawymi klauzulami abuzywnymi. Klauzule dotyczą wynagrodzenia w ramach umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Instytucji pośrednika, który pomoże nam sprzedać naszą nieruchomość, nie muszę chyba nikomu przedstawiać. Ktoś to kiedykolwiek zamierzał zbyć/nabyć/wynająć nieruchomość musiał spotkać na swej drodze – przynajmniej raz – pośrednika w obrocie nieruchomościami.

W przypadku gdy oferujemy lokal do sprzedaży, teoretycznie pośrednik pomoże nam przy przygotowaniu oferty, umieszczeniu jej na portalach internetowych, będzie pierwszą osobą do kontaktu z potencjalnymi nabywcami, pomoże w zawarciu niezbędnych umów.

Przynajmniej w teorii.

Zawierając umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności, oferujemy agentowi gwarancję zapłaty prowizji po zawarciu umowy zbycia lokalu otrzymując w zamian szeroki wachlarz usług.

W tym przypadku warto jednak zwrócić uwagę na kilka szczegółów: okres obowiązywania umowy, rozliczenia z agentem gdy nieruchomość zostanie zbyta po zakończeniu obowiązywania kontraktu, kary umowne czy w końcu zakres działań pośrednika.

Kolejną kwestią to wynagrodzenie. Nie tylko warto zwrócić uwagę na wysokość prowizji ale również na zasady i termin jej wypłaty.

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w umowach pośrednictwa z klauzulą wyłączności agent nie może żądać zapłaty części prowizji już po dacie podpisania umowy z agentem.

Niemniej jednak agent może przewidzieć  prawo do wynagrodzenia w sytuacji, gdy do zawarcia umowy ze wskazanym przez niego klientem dojdzie już po zakończeniu umowy. Wynagrodzenie takie nie może być jednak wyższe od prowizji określonej w umowie.

Za niedozwolone postanowienie umowne Sąd uznał jednak zapisy przewidujące z tego tytułu kary umowne w wysokości np. 300% wynagrodzenia ustalonego w umowie.

Ustalenia powyższe są o tyle istotne, iż w większości przypadków to właśnie pośrednik przestawia gotowy wzorzec umowny, który winien być jednak dostarczony drugiej strony przed jej zawarciem, tak aby mogła zapoznać się z jej zapisami.

Warto również pamiętać, iż pośrednictwo w obrocie nieruchomości, za które należy się prowizja, to nie tylko „pokazanie lokalu”. Co istotne to z treści samej umowy musi wynikać do podjęcia jakich czynności agent zobowiązuje się w ramach swoich obowiązków. W obecnym stanie prawnym, ustawa o gospodarce nieruchomościami nie precyzuje już jednak co rozumiemy pod pojęciem czynności pośrednictwa, odsyłając w tym zakresie do treści samej umowy (art. 180 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Tym większe znaczenie ma więc treść kontraktu którego będziemy stroną.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: