Podatek od hipoteki

Agnieszka Stec        30 października 2014        Komentarze (0)

W chwili, kiedy pierwszy raz przeczytałam nazwę dzisiejszego wpisu, od razu wywołała ona u mnie cień uśmiechu….

Umieszczenie w jednej linii kredytu, zabezpieczenia jego spłaty w formie hipoteki na nieruchomości i podatku od tejże czynności, rodzi obraz piętrzących się zobowiązań podatkowych…..

Wprawdzie podatek od czynności ustanowienia hipoteki jest niewielki, gdyż wynosi jedynie 19 zł, nie zmienia to faktu, iż jest on często nieopłacany przez nabywców nieruchomości. Nabywcy którzy dopełniają tego obowiązku, niejednokrotnie pomijają, z kolei obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 do właściwego Urzędu Skarbowego.

W zdecydowanej większości przypadków, nie wynika to  ze świadomego działania, ale raczej z przeoczenia tego drobnego, dodatkowego obowiązku z Naszej strony.

Niekiedy również, podatek ten Kupujący błędnie utożsamiają z podatkiem od czynności cywilnoprawnej zakupu nieruchomości w wysokości 2%, który uiszczania w ich imieniu notariusz dokonujący tej czynności.

Tymczasem, w terminie 14 dni od podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki przez właścicieli nieruchomości, powstaje obowiązek podatkowy uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki i złożenia odpowiedniej deklaracji.

Moment z którym wiąże się powstanie obowiązku podatkowego tj. chwila podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, jest inny w stosunku do transakcji na rynku pierwotnym i wtórnym.

W pierwszym przypadku, gdy kupujemy nieruchomości od dewelopera lub Spółdzielni Mieszkaniowej, czy nabywamy od  Gminy lub Skarbu Państwa ustanowienie hipoteki następuje z reguły w późniejszym terminie. Konieczne jest więc zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości, poprzedzające umowę – uruchomienie kredytu, a następnie dopiero ustanowienie hipoteki.

Na rynku wtórnym sytuacja wygląda z reguły odwrotnie, gdyż warunkiem wypłaty kredytu jest przeniesienie własności i  ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki na danej nieruchomości. Stąd też, data złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki będzie późniejsza, w stosunku do daty uzyskania prawa własności przez ustanawiającego hipotekę.

Informacji o tym, kto dokonuje opłaty podatku i złożenia deklaracji, warto szukać już w samej umowie kredytowej oraz dodatkowo w umowie przenoszącej własność.

Umowa kredytowa może wskazywać na obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 oraz opłacenia podatku, jednak nikt nie będzie nas sprawdzał czy wywiązaliśmy się z tego zobowiązania – zainteresowanie banku tym obowiązkiem kończy się na umieszczeniu odpowiedniego zapisu w umowie. W przypadku zawarcia w akcie notarialnym przenoszącym własność wniosku o wpis hipoteki wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki, podatek odprowadzi za nas notariusz, my zaś zostaniemy zwolnieni z obowiązku złożenia deklaracji.

Obowiązek złożenia odpowiedniej deklaracji i tym samym opłacenia podatku istnieje również w przypadku zabezpieczenia hipoteką innej nieruchomości, niż ta którą zamierzamy nabyć, lub którą kupujemy. Podobnie w przypadku gdy na skutek zmiany okoliczności w czasie trwania umowy kredytowej, zmieniamy obciążoną nieruchomość na inną.

Tak więc, jeśli właśnie uświadomiłeś sobie, że gdzieś po drodze „umknął” Ci podatek od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki, przed Tobą niebywała przyjemność dokonania przelewu na kwotę 19 zł i poświęcenia wieczoru na wypełnienie formularza PCC-3. Gdy nabywców nieruchomości jest kilku – wiesz już chyba komu zlecić wypełnienie dodatkowych załączników w postaci formularzy PCC-3A ….

Powodzenia !

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: