Garaże we Wspólnocie Mieszkaniowej – proponowane zmiany

Agnieszka Stec        20 stycznia 2015        Komentarze (0)

Underground parking

Dzisiejsza pogodowa aura, sprowadziła na warszawskie ulice niewidziany od dłuższego czasu obrazek – zaśnieżonych pojazdów.

Cóż, nie każdy ma to szczęście zasiąść mroźnym rankiem, do suchego a na dodatek ciepłego samochodu, który całą śnieżną noc, spokojnie czekał w garażu podziemnym na swojego porannego pasażera.

Każdy nabywca lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej, wie jednak ile problemów dostarczyć może zakup garażu, a dokładniej miejsca postojowego w lokalu garażowym.

Wie to również większość administratorów, zarządców nieruchomości czy samych deweloperów.

Status garażu, a raczej miejsca postojowego we Wspólnocie Mieszkaniowej może być różnoraki. W większości przypadków jest to udział w lokalu niemieszkalnym – garażowym, w którym przy podziale do korzystania między wszystkich współwłaścicieli, otrzymujemy niejako „przydział” na nasze miejsce postojowe.

Rozwiązanie takie, budził wiele kontrowersji wśród nabywców i niestety problemów natury organizacyjnej, które zazwyczaj ujawniają się już na późniejszym etapie korzystania z miejsca i funkcjonowania samej Wspólnoty.

Z punktu widzenia samej Wspólnoty, posiadając udział we współwłasności lokalu garażowego, stajemy się tzw. zbiorowym członkiem Wspólnoty.

Posiadamy bowiem, dwa rodzaje udziałów w nieruchomości wspólnej: jeden związany zasadniczo z naszym lokalem, oraz drugi związany z prawem współwłasności lokalu garażowego, który jako lokal niemieszkalny, również posiada swój udział w nieruchomości wspólnej.

Jednak, gdy jeden lokal garażowy jest współwłasnością kilkuset nawet osób, aby skutecznie reprezentować tenże lokal garażowy i związany z nim udział, współwłaściciele ci muszą wybrać swojego pełnomocnika. Wybór ten, niekiedy może być wyjątkowo trudny, jeśli nie niemożliwy.

Oczywistym jest, iż istnieje możliwość ustanowienia takiego pełnomocnictwa już na etapie nabywania udziału w danym garażu, niemniej jednak brak takich zapisów w aktach notarialnych może skutecznie utrudnić funkcjonowanie całej Wspólnoty.

Na powyższy problem zwróciła uwagę Sejmowa Komisja Infrastruktury, podejmując w pierwszych dniach stycznia jednomyślną decyzję  o inicjatywie ustawodawczej w tym zakresie. Zmiany mają dotyczyć oczywiście ustawy o własności lokali.

Jak wyjaśnia szef Komisji – Stanisław Żmijan – zmiany mają dotyczyć zrównania statusu współwłaścicieli ze statusem właścicieli lokali w zakresie praw i obowiązków wobec Wspólnoty.

Niezmienna ma zaś zostać zasada, zgodnie z którą, na zebraniu Wspólnoty każdy lokal posiada jeden głos, bez względu na ilość jego współwłaścicieli. Ciągle więc, aby skutecznie głosować nad danymi uchwałami współwłaściciele lokalu garażowego, zmuszeni będą wybrać swojego pełnomocnika, który odda w ich imieniu głos pod daną propozycją uchwały.

Na obecnym etapie prac nowelizacyjnych, trudno jeszcze wypowiadać się co do zasadności, czy wagi zaproponowanych zmian, chociażby z uwagi na losy dotychczasowych propozycji nowelizacji ustawy o własności lokali.

Niemniej jednak, poruszona problematyka dotyczy zagadnienia które wcześniej czy później będzie musiało być uregulowane na poziomie ustawowym.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: