Zmiany w prawie budowlanym – mniej załączników do projektu budowlanego

Agnieszka Stec        13 stycznia 2015        Komentarze (0)

Sam projekt budowlany, nawet najbardziej szczegółowy i kompletny, nie wystarcza aby rozpocząć inwestycję.

Nie możemy bowiem zapominać, o konieczności dołączenia do niego kompletu dokumentów wymaganych przez prawo budowlane.

Jednym z takich załączników jest oświadczenie o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu z danej działki do drogi publicznej.

Jest to niemały plik dokumentów, który dodatkowo dostarcza wielu problemów natury stricte organizacyjnej.

Planowane zmiany w przepisach prawa budowlanego, przewidują zniesienie obowiązku załączania tego pakietu dokumentów.

Weryfikacja spełnienia przez budynek warunków określonych w ustawie – Prawo budowlane w zakresie podłączenia do mediów będzie dokonywana na etapie oddawania inwestycji do użytkowania.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: