Lokal w Centrum Handlowym – koszty eksploatacyjne

Agnieszka Stec        26 listopada 2014        Komentarze (0)

Przemierzając, w „przedświątecznej gorączce zakupowej” Centra Handlowe, poczułam się ostatnimi czasy, jak podczas kolorowych pokazów iluminacji świetlnych ….

Oczywiście kolorowe lampiony, ozdoby i migoczące zewsząd światełka cudownie wprawiają konsumenta w świąteczny nastrój, jednak dla najemców powierzchni handlowych rodzą dodatkowe koszty, związane m.in. z zużyciem energii przez wszelkie dostępne cuda oświetleniowej techniki.

Dlatego też, w umowie najmu, oprócz kosztu czynszu najmu, na którym niekiedy kończy się zainteresowanie przyszłych najemców, warto jeszcze precyzyjnie ustalić zakres tzw. kosztów eksploatacyjnych jakie zmuszeni będziemy pokrywać.

Dokładny, a przede wszystkim zamknięty, katalog takich kosztów pozwoli nie tylko na wstępną weryfikację sposobu ich naliczeń, ale również umożliwi orientacyjne ustalenie jej wysokości.

Warto również zwrócić uwagę, na określony w umowie zakres tzw. powierzchni wspólnej, w której kosztach utrzymania przyjdzie nam partycypować.

Przerzucenie na najemców opłat związanych z niewynajętymi powierzchniami, powierzchniami do których dostęp mają wyłącznie wynajmujący, kosztami przebudowy centrum czy w końcu działaniami marketingowymi zmierzającymi do pozyskania nowych najemców, to niestety ciągle powszechna praktyka rynkowa.

Niemniej jednak skupmy się na jednym ze składników tych właśnie opłat eksploatacyjnych – energii elektrycznej, dzięki której możemy w obecnym okresie, cieszyć oko grą świątecznych świateł….

Oczywistym jest, iż koszt ten jest jedną z kluczowych pozycji w katalogu kosztów eksploatacyjnych.

Zasadniczo, najemca powinien mieć zagwarantowaną w umowie najmu, swobodę wyboru dostawcy mediów, w tym dostawcy energii elektrycznej. Jednak nie zawsze, szczególnie w większych Centrach Handlowych, istnieje taka możliwości.

Cóż więc nam pozostaje, gdy dostawca energii narzucony jest, niejako „odgórnie”?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, czy koszt ten nie zawiera w sobie zysku dla wynajmującego, oraz czy w pełni wykorzystał on możliwości wolnego rynku wybierając najkorzystniejszą ofertę. Różnice w kosztach energii, jak podają eksperci Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych, mogą sięgać nawet 90%.

Zwróćmy również uwagę, który z dopuszczalnych  modeli rozliczania energii elektrycznej, został przyjęty w centrum handlowym którego ofertą jesteśmy zainteresowani, oraz jak wpłynie on na wysokość naliczanych kosztów.

Aby uniknąć sytuacji niekontrolowanego wzrostu kosztów eksploatacyjnych, istnieje możliwość  ustalenia limitu rocznego wzrostu takiego kosztu, poprzez odniesienie np. do procentowego wskaźnika inflacji.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: