Dodatek mieszkaniowy – dla kogo?

Agnieszka Stec        01 grudnia 2014        Komentarze (0)

Hands holding a  piggy bank and a house modelNie tylko właściciele lokali i najemcy mogą starać się „podreperować” domowy budżet, sięgając po dodatek mieszkaniowy. 

Zakres uprawnionych do dodatku osób, znajdziesz już w art. 2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Nie zachęcam oczywiście do gorliwej lektury ustawy, gdyż zdecydowanie uważam, iż jest wiele ciekawszych pomysłów na spędzenie zimowego wieczoru, niemniej jednak, zainteresowani otrzymaniem takiego dodatku mogą znaleźć w ustawie odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań.

I tak obok właścicieli, jako uprawnionych do dodatku zaliczyć można najemców i podnajemców lokalu, osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, oraz inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem.

Sam tytuł do lokalu nie przesądza o prawie do dodatku, gdyż ustawa daje takie uprawnienie, również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, a oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

O ile prawo własności, najem i podnajem oraz spółdzielcze prawo do lokalu nie powinny budzić wątpliwości wnioskujących, o tyle określenie „inny tytuł prawny” rodzi już możliwość różnych interpretacji.

Niemniej jednak, analizując obszerne orzecznictwo w tym zakresie – którego szczegóły, sygnatury i daty pozwolę sobie pominąć – pod pojęciem „innego tytułu prawnego” rozumieć należy przede wszystkim dziedziczenie, użyczenie, umowę o pracę z której wykonywaniem łączy się prawo do korzystania z lokalu, użytkowanie, służebność, dożywocie, czy w końcu stosunki związane z pokrewieństwem czy alimentami.

Nie jest to oczywiście katalog zamknięty, wykluczający możliwość uzyskania dodatku w innych przypadkach, jednak zawsze należy mieć na względzie generalną zasadę, aby tytuł prawny wiązał się z obowiązkiem ponoszenia wydatków związanych z zajmowanym lokalem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: